روند تغییرات ابتلا و مرگ بر اثر بیماری COVID-19 بر اساس آمار رسمی منتشر شده