کمیته تدوین محتوا

کمیته علمی و تدوین محتوا

‏ ‏

کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر سید علی آذین (دانشیار پزشکی اجتماعی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی، نائب رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ‏ایران)
دکتر آبتین حیدرزاده (دانشیارگروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رئیس سازمان سنجش پزشکی)‏
دکترمحمدرضا سهرابی (استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر محمد شریعتی (دانشیارگروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران)‏
دکتر مهرداد عسکریان (استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)‏
دکتر کوروش کبیر (دانشیارگروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی البرز، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ‏البرز)‏
دکتر زهرا محتشم امیری (استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان)
دکتر مازیار مرادی لاکه (استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران)‏
دکتر نوید محمدی (استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، معاون آموزشی داشگاه علوم پزشکی قزوین)‏
دکترعلی پاشا میثمی (استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران)‏
دکترمرضیه نجومی (دبیر هیئت ممتحنه رشته تخصصی پزشکی اجتماعی، مدیرگروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ‏ایران)‏

کمیته تدوین محتوا (به ترتیب حروف الفبا)‏

دکتر آرزو اشعری (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران)‏
دکتر بتول امیری (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)‏
دکتر آمنه باریکانی (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین)‏
دکتر عزال حاجی نصرالله (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)‏
دکتر مجید خادم رضاییان (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)‏
دکتر ملیحه دادگر مقدم (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)‏
‏ دکتر نگار درویش (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)‏
دکتر نصیر دهقان (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران)‏
دکتر نرگس رستمی گوران (دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)‏
دکتر نجمه روضاتی (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)‏
دکتر احسان شجاعی فر (انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران)‏
دکتر لیلا صدیق (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران)‏
دکتر زهرا عباسی شایه (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)‏
دکتر زیبا فرج زادگان (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)‏
دکتر زهرا کامیاب (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان)‏
دکتر نگار مروت دار (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)‏
دکتر نیلوفر معتمد (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)‏
دکتر نرگس ملیح (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)‏
دکتر منیرسادات میرزاده (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین)‏
دکتر مونا نجف نجفی (گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)‏
دکتر شبنم نیرومندر(گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)‏
دکتر اکبر نیک پژوه (بیمارستان قلب شهید رجایی، پایگاه خبری پیشگیری و سلامتی بالینی "ساپیبا")‏
دکتر سودابه هویدامنش (دانشگاه علوم پزشکی ایران)‏