1399/02/12-15:34:52
پاسخ هیئت ممتحنه و انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران در پاسخ به سؤالات طرح‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص کنترل همه‌گیری COVID-19
هیئت ممتحنه و انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران در نامه‌ای به مدیر بهداشت و درمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به ارائه پاسخ سؤالات این مرکز در خصوص کنترل همه‌گیری بیماری COVID-19 پرداخت.

در این نامه که با امضای دکتر علی پاشا میثمی، رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران و دکتر مرضیه نجومی، دبیر هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه‌ریزی رشته پزشکی اجتماعی خطاب به دکتر مریم رهبری، مدیر بهداشت و درمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران ارسال شد، پاسخ‌های انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران به پرسش‌های این مرکز در خصوص کنترل همه‌گیری بیماری COVID-19 ارائه شد.
متن نامه پاسخ هیئت ممتحنه و انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران در پاسخ به سؤالات طرح‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی [دریافت نامه]