1399/02/15-12:34:51
نامه انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران پیرو برگزاری جلسه در خصوص همه‌گیری COVID-19
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیر از توجه ریاست محترم جمهوری به نظرات تخصصی انجمن‌های علمی، به ارائه نکاتی پرداخت.

در این نامه ضمن تقدیر ازحسن توجه ریاست محترم جمهوری اسلامی به جایگاه انجمن‌های علمی، مواردی چند از نقطه نظرات انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران در اتخاذ تدابیر در پاسخ به مسائل روز جامعه به دنبال همه‌گیری جهانی بیماری COVID-19 ارائه شد.
متن نامه انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران [دریافت نامه]