1399/01/24-16:56:51
پیشنهاد نحوه برگزاری برنامه‌های آموزشی کارورزی و کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در دوران همه‌گیری بیماری COVID-19
انجمن علمی پزشکی اجتماعی در نامه‌ای خطاب به معاون آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به ارائه پیشنهاد‌هایی در خصوص نحوه برگزاری برنامه‌های آموزشی کارورزی و کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در دوران همه‌گیری بیماری COVID-19 پرداخت.

در مقدمه این نامه آمده است:
در دوران همه‌گیری بیماری COVID-19 زمینه‌های مختلفی از تغییرات در ارائه برنامه‌های آموزشی به وجود آمده است؛ فرصت ایجادشده در استفاده از تکنولوژی‌های مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و سامانه‌های مبتنی بر وب و همچنین ارائه خدمات از راه دور، از فرصت‌های کلیدی در عرصه آموزش، به‌ویژه در راستای آموزش پاسخگو و عدالت محور و همچنین ارائه خدمات سلامت است که به دلایل مختلف در زمان‌های گذشته به‌ویژه در آموزش دانشجویان پزشکی در کشور ما به‌طورجدی مدنظر قرار نگرفته است.


متن نامه انجمن علمی پزشکی اجتماعی [دریافت]