1399/01/15-14:12:39
پیشنهادهای رؤسای 58 انجمن علمی گروه پزشکی به رؤسای محترم سه قوه جمهوری اسلامی ایران در خصوص مقابله با بیماری COVID-19
شرایط ناشی از اپیدمی کووید-19 نیاز به چاره‌اندیشی‌ها، تعیین سازوکارها، قوانین، دستورالعمل‌ها و اقداماتی دارد كه مستلزم توجه جدی و ایفای نقش تمام بخش‌های حاکمیت و جامعه است تا با مدیریت بهتر آن، پیامدها و عواقب آسیب‌زای آن کاسته شود.

انجمن‌های علمی گروه پزشکی امضاکننده‌ی این نامه، برحسب وظیفه‌ی اجتماعی خود، بر خود فرض می‌دانند آنچه را در این مورد ازنظر علمی برای پیشگیری از ابتلای مردم و کاهش عواقب سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آن بر کشور، لازم و ضروری می‌دانند، به شرح پیوست، به اطلاع برسانند؛ و از رؤسای محترم قوای سه‌گانه‌ی جمهوری اسلامی ایران درخواست دارند كه به جزییات ارائه‌شده در این نامه توجه شود و برای تصمیم‌گیری و اجرا، در اختیار گروه‌های تصمیم‌گیرنده، برنامه‌ریز و مجری قرار گیرد.

متن نامه پیشنهادهای رؤسای 58 انجمن علمی گروه پزشکی به رؤسای محترم سه قوه جمهوری اسلامی ایران [دریافت نامه]