1398/12/24-11:26:45
پیشنهادات انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران برای طراحی نرم افراز جامع کنترل و پیشگیری COVID-19 به رئیس سازمان جهانی بهداشت و مدیران چهار شرکت پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بهداشت جهانی و مدیران چهار شرکت پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات، پیشنهادات خود را برای توسعه یک نرم‌افزار جامع برای کنترل و پیشگیری از بیماری COVID-19 اعلام کرد.

در این نامه که توسط دکتر علی پاشا میثمی، رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران، خطاب به رئیس سازمان بهداشت جهانی و مدیران عامل شرکت‌های مایکروسافت، گوگل، اپل و آمازون نگاشته شده است؛ ضمن تأکید بر اعلام مرحله همه‌گیری جهانی بیماری COVID-19 پیشنهادات و راهکارهای انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران برای توسعه یک نرم‌افزار جامع برای کنترل و پیشگیری بیماری COVID-19 ارائه شده است.
متن نامه انجمن علمی پزشکی اجتماعی [دریافت نامه]