1400/01/01-16:22:34
بیانیه هیئت ممتحنه و انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران در خصوص برنامه غربالگری تریزومی 21 (سندرم داون)
هیئت ممتحنه و انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران در پی مواردی که در ماه‌های اخیر در خصوص غربالگری و تشخیص قبل از تولد ناهنجاری‌های کروموزومی و به‌خصوص تریزومی 21 (سندرم داون) در کشور ایجادشده، بیانیه‌ای صادر کرد.

در پی مسائلی که طی 2 ماه اخیر در مورد غربالگری و تشخیص قبل از تولد ناهنجاری‌های کروموزومی و به‌خصوص تریزومی 21 (سندرم داون) در کشور ایجادشده، هیئت ممتحنه و انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران ضمن مرور محدودیت‌های مطالعه مورد استناد در این روند روشنگری در خصوص مطالعه انجام‌شده در یکی از گروه‌های پزشکی اجتماعی در قالب پایان‌نامه دوره دستیاری مواردی را به استحضار می‌رساند. [دریافت فایل]